My Aloha
MINIGAME "CƯ DÂN MẠNG THÔNG MINH"
Minigame tìm hiểu kiến thức về Luật An ninh mạng cho sinh viên
bắt đầu

09h00

09/11/2020

kết thúc

19h00

11/11/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

214 thí sinh đăng ký
 • 1
  85 thí sinh tại CLC Khóa 7
 • 2
  65 thí sinh tại Các khoa/ khóa khác
 • 3
  28 thí sinh tại CLC Khóa 8
 • 4
  28 thí sinh tại CLC Khóa 6
 • 5
  7 thí sinh tại CLC Khóa 5
 • 6
  1 thí sinh tại ĐH Khóa 34
 • Xem thêm
268 thí sinh đã thi
 • 1
  106 thí sinh tại CLC Khóa 7
 • 2
  90 thí sinh tại Các khoa/ khóa khác
 • 3
  34 thí sinh tại CLC Khóa 8
 • 4
  32 thí sinh tại CLC Khóa 6
 • 5
  6 thí sinh tại CLC Khóa 5
 • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
214

Lượt đăng ký

268

Lượt thi

Đăng ký nhanh: