My Aloha
MINIGAME BÁCH KHOA TOÀN THƯ
Cuộc thi gồm 15 câu hỏi liên quan tới kiến thức BUH, lịch sử, địa lý,...
bắt đầu

20h00

30/11/2020

kết thúc

23h00

02/12/2020

cuộc thi sẽ bắt đầu trong

0 thí sinh đăng ký
  • Chưa có thí sinh đăng ký
0 thí sinh đã thi
  • Chưa có thí sinh thi
  • Chưa có kết quả thi
thống kê
0

Lượt đăng ký

0

Lượt thi

Đăng ký nhanh: