My Aloha
Mặt trời chân lý
Cuộc thi "Tìm hiểu các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh" tỉnh Bình Dương năm 2019
bắt đầu

08h00

26/08/2019

kết thúc

17h00

01/09/2019

cuộc thi sẽ kết thúc trong

4,040 thí sinh đăng ký
 • 1
  815 thí sinh tại Thị đoàn Tân Uyên
 • 2
  634 thí sinh tại Huyện đoàn Bắc Tân Uyên
 • 3
  560 thí sinh tại Huyện đoàn Dầu Tiếng
 • 4
  260 thí sinh tại Cao su Dầu Tiếng
 • 5
  247 thí sinh tại Huyện đoàn Bàu Bàng
 • 6
  224 thí sinh tại Thị đoàn Dĩ An
 • 7
  208 thí sinh tại Khác
 • 8
  207 thí sinh tại Thị đoàn Thuận An
 • 9
  176 thí sinh tại Thành đoàn Thủ Dầu Một
 • 10
  151 thí sinh tại Cao su Phước Hòa
 • 11
  135 thí sinh tại Đại học Thủ Dầu Một
 • 12
  111 thí sinh tại Đoàn Thanh niên Công an Tỉnh
 • 13
  111 thí sinh tại Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương
 • 14
  73 thí sinh tại Thị đoàn Bến Cát
 • 15
  58 thí sinh tại Đoàn khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh
 • 16
  34 thí sinh tại Huyện đoàn Phú Giáo
 • 17
  17 thí sinh tại Đại học Bình Dương
 • 18
  10 thí sinh tại Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy quân sự Tỉnh
 • 19
  4 thí sinh tại Cao đẳng Y tế Bình Dương
 • 20
  2 thí sinh tại Đại học Quốc tế Miền Đông
 • Xem thêm
40,243 thí sinh đã thi
 • 1
  12,767 thí sinh tại Huyện đoàn Bắc Tân Uyên
 • 2
  12,189 thí sinh tại Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương
 • 3
  2,535 thí sinh tại Cao su Dầu Tiếng
 • 4
  2,316 thí sinh tại Thành đoàn Thủ Dầu Một
 • 5
  1,808 thí sinh tại Huyện đoàn Dầu Tiếng
 • 6
  1,719 thí sinh tại Thị đoàn Tân Uyên
 • 7
  1,502 thí sinh tại Cao su Phước Hòa
 • 8
  1,430 thí sinh tại Huyện đoàn Bàu Bàng
 • 9
  924 thí sinh tại Đoàn Thanh niên Công an Tỉnh
 • 10
  635 thí sinh tại Khác
 • 11
  616 thí sinh tại Đại học Thủ Dầu Một
 • 12
  494 thí sinh tại Thị đoàn Thuận An
 • 13
  449 thí sinh tại Thị đoàn Dĩ An
 • 14
  344 thí sinh tại Đại học Bình Dương
 • 15
  234 thí sinh tại Đoàn khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh
 • 16
  116 thí sinh tại Huyện đoàn Phú Giáo
 • 17
  100 thí sinh tại Thị đoàn Bến Cát
 • 18
  44 thí sinh tại Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy quân sự Tỉnh
 • 19
  8 thí sinh tại Cao đẳng Y tế Bình Dương
 • 20
  5 thí sinh tại Đại học Quốc tế Miền Đông
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi
thống kê
4,040

Lượt đăng ký

40,243

Lượt thi

Đăng ký nhanh: