My Aloha

Đơn vị tài trợ

Số lượng thí sinh đăng ký

 • 1
  815 thí sinh tại Thị đoàn Tân Uyên
 • 2
  634 thí sinh tại Huyện đoàn Bắc Tân Uyên
 • 3
  560 thí sinh tại Huyện đoàn Dầu Tiếng
 • 4
  260 thí sinh tại Cao su Dầu Tiếng
 • 5
  247 thí sinh tại Huyện đoàn Bàu Bàng
 • 6
  224 thí sinh tại Thị đoàn Dĩ An
 • 7
  208 thí sinh tại Khác
 • 8
  207 thí sinh tại Thị đoàn Thuận An
 • 9
  176 thí sinh tại Thành đoàn Thủ Dầu Một
 • 10
  151 thí sinh tại Cao su Phước Hòa
 • 11
  135 thí sinh tại Đại học Thủ Dầu Một
 • 12
  111 thí sinh tại Đoàn Thanh niên Công an Tỉnh
 • 13
  111 thí sinh tại Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương
 • 14
  73 thí sinh tại Thị đoàn Bến Cát
 • 15
  58 thí sinh tại Đoàn khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh
 • 16
  34 thí sinh tại Huyện đoàn Phú Giáo
 • 17
  17 thí sinh tại Đại học Bình Dương
 • 18
  10 thí sinh tại Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy quân sự Tỉnh
 • 19
  4 thí sinh tại Cao đẳng Y tế Bình Dương
 • 20
  2 thí sinh tại Cao đẳng CNC Đồng An
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Số lượt thí sinh đã thi

 • 1
  12,766 lượt thi tại Huyện đoàn Bắc Tân Uyên
 • 2
  12,189 lượt thi tại Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương
 • 3
  2,535 lượt thi tại Cao su Dầu Tiếng
 • 4
  2,315 lượt thi tại Thành đoàn Thủ Dầu Một
 • 5
  1,808 lượt thi tại Huyện đoàn Dầu Tiếng
 • 6
  1,719 lượt thi tại Thị đoàn Tân Uyên
 • 7
  1,502 lượt thi tại Cao su Phước Hòa
 • 8
  1,428 lượt thi tại Huyện đoàn Bàu Bàng
 • 9
  924 lượt thi tại Đoàn Thanh niên Công an Tỉnh
 • 10
  635 lượt thi tại Khác
 • 11
  615 lượt thi tại Đại học Thủ Dầu Một
 • 12
  494 lượt thi tại Thị đoàn Thuận An
 • 13
  449 lượt thi tại Thị đoàn Dĩ An
 • 14
  344 lượt thi tại Đại học Bình Dương
 • 15
  234 lượt thi tại Đoàn khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh
 • 16
  116 lượt thi tại Huyện đoàn Phú Giáo
 • 17
  100 lượt thi tại Thị đoàn Bến Cát
 • 18
  44 lượt thi tại Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy quân sự Tỉnh
 • 19
  8 lượt thi tại Cao đẳng Y tế Bình Dương
 • 20
  5 lượt thi tại Đại học Quốc tế Miền Đông
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Xếp hạng thí sinh

 • Chưa có kết quả thi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Xem thêm

Thống kê tổng

 • 4,040
  Tổng lượt đăng ký
 • 40,238
  Tổng lượt thi

Thông tin liên hệ

Văn Thị Thùy Trinh

Địa chỉ:
Tel: 0386254446
Email: tuyengiaotdbd@gmail.com

Đăng ký nhanh: