My Aloha
Luật Thanh niên năm 2020 và Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015
Từ 09 giờ 00 ngày 09/4/2021 đến 17 giờ 00 ngày 11/4/2021
bắt đầu

09h00

09/04/2021

kết thúc

17h00

14/04/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

47 thí sinh đăng ký
 • 1
  15 thí sinh tại Chi đoàn THCS Đa Phước
 • 2
  7 thí sinh tại Đơn vị khác
 • 3
  7 thí sinh tại Chi đoàn MN Ngọc Lan
 • 4
  6 thí sinh tại Chi đoàn MN Hương Xuân
 • 5
  5 thí sinh tại Chi đoàn TH Nguyễn Văn Trân
 • 6
  3 thí sinh tại Chi đoàn ấp 3
 • 7
  1 thí sinh tại Chi đoàn ấp 2
 • 8
  1 thí sinh tại Chi đoàn ấp 4
 • 9
  1 thí sinh tại Chi đoàn ấp 1
 • 10
  1 thí sinh tại Chi đoàn ấp 5
 • Xem thêm
83 thí sinh đã thi
 • 1
  24 thí sinh tại Chi đoàn THCS Đa Phước
 • 2
  18 thí sinh tại Chi đoàn MN Hương Xuân
 • 3
  15 thí sinh tại Chi đoàn MN Ngọc Lan
 • 4
  9 thí sinh tại Đơn vị khác
 • 5
  7 thí sinh tại Chi đoàn TH Nguyễn Văn Trân
 • 6
  5 thí sinh tại Chi đoàn ấp 3
 • 7
  2 thí sinh tại Chi đoàn ấp 5
 • 8
  1 thí sinh tại Chi đoàn ấp 2
 • 9
  1 thí sinh tại Chi đoàn ấp 1
 • 10
  1 thí sinh tại Chi đoàn ấp 4
 • Xem thêm
 • 1
  Cao Quốc Thái
  Chi đoàn ấp 4
 • 2
  Trần Thị Huỳnh Nga
  Chi đoàn THCS Đa Phước
 • 3
  Nguyễn văn Nam
  Chi đoàn ấp 5
 • 4
  Phạm Minh Trọng
  Đơn vị khác
 • 5
  Dương Thúy Hiền
  Đơn vị khác
 • 6
  Phạm Hương
  Chi đoàn THCS Đa Phước
 • Xem thêm

Tin tức

thống kê
47

Lượt đăng ký

83

Lượt thi

Đăng ký nhanh: