My Aloha
LỚP CẢM TÌNH ĐOÀN THÁNG 03/2020 QUẬN 9
Thực hiện công tác phát triển đoàn viên mới chào mừng Kỷ niệm 89 năm Ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2020).
bắt đầu

07h30

25/03/2020

kết thúc

22h00

25/03/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

767 thí sinh đăng ký
 • 1
  131 thí sinh tại Đoàn trường THPT Ngô Thời Nhiệm
 • 2
  111 thí sinh tại CĐGV THPT Ngô Thời Nhiệm
 • 3
  65 thí sinh tại CĐGV THPT Long Trường
 • 4
  62 thí sinh tại CĐGV THPT Nguyễn Văn Tăng
 • 5
  60 thí sinh tại Đoàn trường THPT Nguyễn Văn Tăng
 • 6
  49 thí sinh tại Đoàn phường Long Bình
 • 7
  46 thí sinh tại Đoàn trường THPT Phước Long
 • 8
  42 thí sinh tại Đoàn trường THPT Long Trường
 • 9
  30 thí sinh tại Đoàn phường Long Trường
 • 10
  29 thí sinh tại Đoàn phường Phước Long B
 • 11
  25 thí sinh tại Đoàn phường Long Thạnh Mỹ
 • 12
  24 thí sinh tại Đoàn phường Long Phước
 • 13
  20 thí sinh tại Đoàn phường Tăng Nhơn Phú B
 • 14
  16 thí sinh tại Đoàn phường Tân Phú
 • 15
  15 thí sinh tại CĐGV THPT Phước Long
 • 16
  9 thí sinh tại Đoàn phường Phước Long A
 • 17
  7 thí sinh tại CĐGV THPT Hoa Sen
 • 18
  7 thí sinh tại Đoàn trường THPT Hoa Sen
 • 19
  7 thí sinh tại Đoàn phường Hiệp Phú
 • 20
  5 thí sinh tại Đoàn phường Trường Thạnh
 • Xem thêm
944 thí sinh đã thi
 • 1
  151 thí sinh tại CĐGV THPT Ngô Thời Nhiệm
 • 2
  146 thí sinh tại Đoàn trường THPT Ngô Thời Nhiệm
 • 3
  97 thí sinh tại CĐGV THPT Long Trường
 • 4
  72 thí sinh tại Đoàn trường THPT Nguyễn Văn Tăng
 • 5
  64 thí sinh tại CĐGV THPT Nguyễn Văn Tăng
 • 6
  62 thí sinh tại Đoàn trường THPT Long Trường
 • 7
  58 thí sinh tại Đoàn phường Long Trường
 • 8
  57 thí sinh tại Đoàn phường Long Bình
 • 9
  39 thí sinh tại Đoàn trường THPT Phước Long
 • 10
  36 thí sinh tại Đoàn phường Phước Long B
 • 11
  27 thí sinh tại Đoàn phường Tăng Nhơn Phú B
 • 12
  26 thí sinh tại Đoàn phường Long Thạnh Mỹ
 • 13
  25 thí sinh tại Đoàn phường Long Phước
 • 14
  19 thí sinh tại Đoàn phường Tân Phú
 • 15
  14 thí sinh tại CĐGV THPT Phước Long
 • 16
  13 thí sinh tại Đoàn phường Phước Long A
 • 17
  11 thí sinh tại Đoàn trường THPT Hoa Sen
 • 18
  8 thí sinh tại Đoàn phường Hiệp Phú
 • 19
  8 thí sinh tại CĐGV THPT Hoa Sen
 • 20
  6 thí sinh tại Đoàn phường Trường Thạnh
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Thông báo ban tổ chức

thống kê
767

Lượt đăng ký

944

Lượt thi

Đăng ký nhanh: