My Aloha
LỚP CẢM TÌNH ĐOÀN NGÀY 14/03/2021
bắt đầu

08h00

14/03/2021

kết thúc

22h00

14/03/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

92 thí sinh đăng ký
 • 1
  43 thí sinh tại Khoa Đào tạo Chất lượng cao
 • 2
  21 thí sinh tại Khoa Cơ Khí Chế Tạo Máy
 • 3
  8 thí sinh tại *Đơn vị khác
 • 4
  6 thí sinh tại Khoa Kinh tế
 • 5
  5 thí sinh tại Khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm
 • 6
  4 thí sinh tại Khoa Điện - Điện tử
 • 7
  3 thí sinh tại Khoa Công nghệ Thông tin
 • 8
  1 thí sinh tại Khoa Xây dựng
 • 9
  1 thí sinh tại Khoa Ngoại ngữ
 • Xem thêm
92 thí sinh đã thi
 • 1
  43 thí sinh tại Khoa Đào tạo Chất lượng cao
 • 2
  21 thí sinh tại Khoa Cơ Khí Chế Tạo Máy
 • 3
  8 thí sinh tại *Đơn vị khác
 • 4
  6 thí sinh tại Khoa Kinh tế
 • 5
  5 thí sinh tại Khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm
 • 6
  4 thí sinh tại Khoa Điện - Điện tử
 • 7
  3 thí sinh tại Khoa Công nghệ Thông tin
 • 8
  1 thí sinh tại Khoa Ngoại ngữ
 • 9
  1 thí sinh tại Khoa Xây dựng
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

thống kê
92

Lượt đăng ký

92

Lượt thi

Đăng ký nhanh: