My Aloha
Liên hoan Câu lạc bộ Lý luận trẻ - Nhóm trung kiên rèn luyện Tuổi trẻ Quận 6 vững bước dưới cờ Đảng
Vòng 1: Theo dòng thời gian
bắt đầu

09h00

01/11/2020

kết thúc

09h15

01/11/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

26 thí sinh đăng ký
29 thí sinh đã thi
  • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
26

Lượt đăng ký

29

Lượt thi

Đăng ký nhanh: