My Aloha
LIÊN HOAN CÂU LẠC BỘ KỸ NĂNG CỤM 03 - NĂM 2020
Hội thi nhằm tạo môi trường giao lưu, học hỏi, gắn kết với nhau, trao đổi kinh nghiệm giữa các CLB Kỹ năng trên địa bàn Phường 11, 12, 13, 14, 15.
bắt đầu

18h00

11/09/2020

kết thúc

09h00

16/09/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

thống kê
77

Lượt đăng ký

77

Lượt thi

Đăng ký nhanh: