My Aloha
Lịch sử 5: Tuần 21,22,23
Ôn tập kiểm tra kiến thức lịch sử Tuần 21,22,23
bắt đầu

20h00

02/01/2021

kết thúc

20h00

20/04/2022

cuộc thi sẽ kết thúc trong

204 thí sinh đăng ký
 • 1
  112 thí sinh tại 5A - Trường Nguyễn An Ninh
 • 2
  38 thí sinh tại Trường khác
 • 3
  25 thí sinh tại 5D - Trường Nguyễn An Ninh
 • 4
  14 thí sinh tại 5C - Trường Nguyễn An Ninh
 • 5
  6 thí sinh tại 5E - Trường Nguyễn An Ninh
 • 6
  4 thí sinh tại 5TH - Trường Nguyễn An Ninh
 • 7
  4 thí sinh tại 5B - Trường Nguyễn An Ninh
 • 8
  1 thí sinh tại 5G - Trường Nguyễn An Ninh
 • Xem thêm
352 thí sinh đã thi
 • 1
  203 thí sinh tại 5A - Trường Nguyễn An Ninh
 • 2
  55 thí sinh tại Trường khác
 • 3
  40 thí sinh tại 5D - Trường Nguyễn An Ninh
 • 4
  27 thí sinh tại 5C - Trường Nguyễn An Ninh
 • 5
  9 thí sinh tại 5E - Trường Nguyễn An Ninh
 • 6
  9 thí sinh tại 5TH - Trường Nguyễn An Ninh
 • 7
  7 thí sinh tại 5B - Trường Nguyễn An Ninh
 • 8
  2 thí sinh tại 5G - Trường Nguyễn An Ninh
 • Xem thêm
 • 1
  Thảo Vy
  5A - Trường Nguyễn An Ninh

Tin tức

thống kê
204

Lượt đăng ký

352

Lượt thi

Đăng ký nhanh: