My Aloha
LEDICT - ANH VĂN PHÁP LÝ NĂM 2020
Cuộc thi học thuật Anh Văn Pháp Lý - LEDICT năm 2020 được tổ chức bởi Đoàn Các Chương Trình Đào Tạo Đặc Biệt trường Đại học Luật TP.HCM.
bắt đầu

08h00

09/05/2020

kết thúc

00h00

12/05/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

673 thí sinh đăng ký
  • Chưa có thí sinh đăng ký
643 thí sinh đã thi
  • Chưa có thí sinh thi
  • Chưa có kết quả thi

Thông báo ban tổ chức

thống kê
673

Lượt đăng ký

643

Lượt thi

Đăng ký nhanh: