My Aloha
Kỳ thi thử lần 1- Lớp Thầy Sinh 2021
Thời gian làm bài: 90 + 3 phút.
bắt đầu

09h12

05/04/2021

kết thúc

22h12

07/04/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

3 thí sinh đăng ký
1 thí sinh đã thi
  • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
3

Lượt đăng ký

1

Lượt thi

Đăng ký nhanh: