My Aloha

Đơn vị tài trợ

Thông báo ban tổ chức

Số lượng thí sinh đăng ký

 • 1
  14 thí sinh tại Chi đoàn Tiểu học An Lạc 2
 • 2
  13 thí sinh tại Chi đoàn Mầm non 19/5
 • 3
  9 thí sinh tại Chi đoàn Trung học cơ sở An Lạc
 • 4
  8 thí sinh tại Chi đoàn Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng Phương Trang
 • 5
  7 thí sinh tại Chi đoàn Khu phố 4
 • 6
  4 thí sinh tại Chi đoàn Cơ quan - UBND phường
 • 7
  3 thí sinh tại Chi đoàn Mầm non Thủy Tiên
 • 8
  3 thí sinh tại Chi đoàn Khu phố 5
 • 9
  3 thí sinh tại Chi đoàn Tiểu học An Lạc 3
 • 10
  3 thí sinh tại Chi đoàn Khu phố 7
 • 11
  2 thí sinh tại Chi đoàn Khu phố 8
 • 12
  1 thí sinh tại Chi đoàn Mầm non 20/10
 • 13
  1 thí sinh tại Chi đoàn Dân quân
 • 14
  1 thí sinh tại Chi đoàn Khu phố 1
 • 15
  1 thí sinh tại Chi đoàn Khu phố 2
 • 16
  1 thí sinh tại Chi đoàn Công ty TNHH Hóa chất Đông Nam Á
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Số lượt thí sinh đã thi

 • 1
  23 lượt thi tại Chi đoàn Tiểu học An Lạc 2
 • 2
  21 lượt thi tại Chi đoàn Mầm non 19/5
 • 3
  14 lượt thi tại Chi đoàn Trung học cơ sở An Lạc
 • 4
  14 lượt thi tại Chi đoàn Khu phố 4
 • 5
  10 lượt thi tại Chi đoàn Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng Phương Trang
 • 6
  6 lượt thi tại Chi đoàn Khu phố 7
 • 7
  5 lượt thi tại Chi đoàn Tiểu học An Lạc 3
 • 8
  4 lượt thi tại Chi đoàn Mầm non Thủy Tiên
 • 9
  4 lượt thi tại Chi đoàn Cơ quan - UBND phường
 • 10
  3 lượt thi tại Chi đoàn Khu phố 5
 • 11
  2 lượt thi tại Chi đoàn Khu phố 8
 • 12
  2 lượt thi tại Chi đoàn Công ty TNHH Hóa chất Đông Nam Á
 • 13
  2 lượt thi tại Chi đoàn Mầm non 20/10
 • 14
  2 lượt thi tại Chi đoàn Dân quân
 • 15
  2 lượt thi tại Chi đoàn Khu phố 1
 • 16
  1 lượt thi tại Chi đoàn Khu phố 2
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Xếp hạng thí sinh

 • Chưa có kết quả thi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Xem thêm

Thống kê tổng

 • 74
  Tổng lượt đăng ký
 • 115
  Tổng lượt thi

Thông tin liên hệ

Nguyễn Thanh Tiến

Địa chỉ:
Tel: 0815939266
Email: anlaca.doanphuong@gmail.com

Đăng ký nhanh: