banner
Kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam và 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
bắt đầu

08h00

30/04/2020

kết thúc

20h00

09/11/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

1088
Lượt đăng kí
 • 1 308 thí sinh tại Khối 6
 • 2 278 thí sinh tại Khối 8
 • 3 218 thí sinh tại Khối 7
 • 4 163 thí sinh tại Khối 9
 • 5 48 thí sinh tại Khối 12
 • 6 41 thí sinh tại Khối 10
 • 7 32 thí sinh tại Khối 11
Xem thêm
1088
Lượt dự thi
 • 1 308 thí sinh tại Khối 6
 • 2 278 thí sinh tại Khối 8
 • 3 218 thí sinh tại Khối 7
 • 4 163 thí sinh tại Khối 9
 • 5 48 thí sinh tại Khối 12
 • 6 41 thí sinh tại Khối 10
 • 7 32 thí sinh tại Khối 11
Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi
 • 1Bảo Yến
 • 2Linh Lê
 • 3Nguyễn Minh Hạnh
 • 4Nguyễn Thảo Vy
 • 5Phan Nguyễn Anh Thy - 12CS
 • 6Anh Thư Hà
 • 7Nguyễn Hồ Quỳnh Như
 • 8Hà Thy Lưu
 • 9Hồ Gia Huy Cường
 • 10Khưu Hạo Nhi
Xem thêm
1525