My Aloha
Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020) và tìm hiểu luật môi trường
Hội thi trắc nghiệm trực tuyến
bắt đầu

08h00

19/05/2020

kết thúc

23h00

23/05/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

111 thí sinh đăng ký
 • 1
  20 thí sinh tại Chi đoàn Khu phố 1
 • 2
  9 thí sinh tại Chi đoàn Khu phố 3
 • 3
  8 thí sinh tại Chi đoàn Công an
 • 4
  8 thí sinh tại Chi hội 1
 • 5
  8 thí sinh tại Chi đoàn TH Nguyễn Thượng Hiền
 • 6
  8 thí sinh tại Chi đoàn MN Hoa Quỳnh
 • 7
  7 thí sinh tại Chi đoàn Khu phố 4
 • 8
  7 thí sinh tại Chi đoàn Khu phố 7
 • 9
  5 thí sinh tại Chi đoàn Khu phố 9
 • 10
  5 thí sinh tại Chi hội 9
 • 11
  4 thí sinh tại Chi hội 7
 • 12
  3 thí sinh tại Chi đoàn Khu phố 5
 • 13
  3 thí sinh tại Chi đoàn Khu phố 2
 • 14
  2 thí sinh tại Chi hội 4
 • 15
  2 thí sinh tại Chi đoàn Khu phố 6
 • 16
  2 thí sinh tại Chi đoàn Khu phố 8
 • 17
  2 thí sinh tại Chi hội 8
 • 18
  2 thí sinh tại Chi hội 2
 • 19
  2 thí sinh tại Chi hội 3
 • 20
  2 thí sinh tại Chi hội 6
 • Xem thêm
106 thí sinh đã thi
 • 1
  20 thí sinh tại Chi đoàn Khu phố 1
 • 2
  8 thí sinh tại Chi đoàn Công an
 • 3
  8 thí sinh tại Chi đoàn MN Hoa Quỳnh
 • 4
  7 thí sinh tại Chi hội 1
 • 5
  7 thí sinh tại Chi đoàn Khu phố 4
 • 6
  7 thí sinh tại Chi đoàn TH Nguyễn Thượng Hiền
 • 7
  7 thí sinh tại Chi đoàn Khu phố 7
 • 8
  6 thí sinh tại Chi đoàn Khu phố 3
 • 9
  6 thí sinh tại Chi đoàn Khu phố 9
 • 10
  5 thí sinh tại Chi hội 9
 • 11
  4 thí sinh tại Chi hội 7
 • 12
  3 thí sinh tại Chi đoàn Khu phố 2
 • 13
  3 thí sinh tại Chi đoàn Khu phố 5
 • 14
  3 thí sinh tại Chi đoàn Khu phố 8
 • 15
  2 thí sinh tại Chi hội 6
 • 16
  2 thí sinh tại Chi đoàn Khu phố 6
 • 17
  2 thí sinh tại Chi hội 8
 • 18
  2 thí sinh tại Chi hội 2
 • 19
  1 thí sinh tại Chi hội 4
 • 20
  1 thí sinh tại Chi hội 3
 • Xem thêm
 • 1
  Nguyễn Thị Tuyền Diệu Ích
  Chi hội 3
 • 2
  Hoàng Thị Thu Hương
  Chi đoàn Khu phố 7
 • 3
  M Quang
  Chi đoàn Khu phố 7
 • 4
  Trà My
  Chi hội 7
 • 5
  Dao thì Yên Nhi
  Chi hội 7
 • 6
  Nguyễn Phạm Minh Quang
  Chi đoàn Khu phố 7
 • 7
  Huỳnh Thị Kim Hoa
  Chi đoàn MN Hoa Quỳnh
 • 8
  Lê Như Hòa
  Chi đoàn Khu phố 1
 • 9
  Trieu Nguyen
  Chi đoàn Công an
 • 10
  Đ T Tươi
  Chi hội 7
 • 11
  Vân Đài Lê Quý
  Chi đoàn TH Nguyễn Thượng Hiền
 • 12
  Nguyễn Thị Hồng Phúc
  Chi đoàn MN Hoa Quỳnh
 • 13
  Sơn Nguyễn
  Chi đoàn Quân sự
 • 14
  Trần Thị Hương Tú
  Chi đoàn Khu phố 3
 • 15
  Hongha
  Chi đoàn TH Nguyễn Thượng Hiền
 • 16
  Nguyễn Gia Thuận
  Chi đoàn Khu phố 1
 • 17
  Tú Hoàng
  Chi đoàn Khu phố 1
 • 18
  Trần Ngọc Mai Phương
  Chi đoàn Khu phố 5
 • 19
  Vũ Thụy Mộng Tuyền
  Chi đoàn MN Hoa Quỳnh
 • 20
  Thanh thuy
  Chi đoàn Công an
 • Xem thêm
thống kê
111

Lượt đăng ký

106

Lượt thi

Đăng ký nhanh: