banner
bắt đầu

07h30

01/12/2021

kết thúc

23h59

02/12/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

13490
Lượt đăng kí
 • 1 3,699 thí sinh tại ĐTN thành phố Tây Ninh
 • 2 1,962 thí sinh tại ĐTN huyện Gò Dầu
 • 3 1,517 thí sinh tại ĐTN thị xã Hòa Thành
 • 4 1,355 thí sinh tại ĐTN huyện Tân Châu
 • 5 1,295 thí sinh tại ĐTN huyện Bến Cầu
 • 6 1,242 thí sinh tại ĐTN huyện Dương Minh Châu
 • 7 1,236 thí sinh tại ĐTN huyện Tân Biên
 • 8 644 thí sinh tại ĐTN huyện Châu Thành
 • 9 352 thí sinh tại Đoàn trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Tây Ninh
 • 10 58 thí sinh tại ĐTN thị xã Trảng Bàng
 • 11 29 thí sinh tại ĐTN Công an tỉnh Tây Ninh
 • 12 28 thí sinh tại Đoàn trường Trung cấp Y tế tỉnh Tây Ninh
 • 13 25 thí sinh tại Đoàn trường Cao đẳng Nghề tỉnh Tây Ninh
 • 14 19 thí sinh tại Đoàn Khối CQ và DN tỉnh Tây Ninh
 • 15 13 thí sinh tại ĐTN Quân sự tỉnh Tây Ninh
 • 16 11 thí sinh tại ĐTN Công ty CP Cao su Tây Ninh
 • 17 3 thí sinh tại ĐTN Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh
 • 18 2 thí sinh tại ĐTN Công ty CP Cao su Tân Biên
Xem thêm
16534
Lượt dự thi
 • 1 4,397 thí sinh tại ĐTN thành phố Tây Ninh
 • 2 2,231 thí sinh tại ĐTN huyện Gò Dầu
 • 3 1,870 thí sinh tại ĐTN thị xã Hòa Thành
 • 4 1,831 thí sinh tại ĐTN huyện Bến Cầu
 • 5 1,683 thí sinh tại ĐTN huyện Dương Minh Châu
 • 6 1,553 thí sinh tại ĐTN huyện Tân Châu
 • 7 1,450 thí sinh tại ĐTN huyện Tân Biên
 • 8 851 thí sinh tại ĐTN huyện Châu Thành
 • 9 420 thí sinh tại Đoàn trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Tây Ninh
 • 10 72 thí sinh tại ĐTN thị xã Trảng Bàng
 • 11 39 thí sinh tại ĐTN Công an tỉnh Tây Ninh
 • 12 38 thí sinh tại Đoàn trường Trung cấp Y tế tỉnh Tây Ninh
 • 13 33 thí sinh tại Đoàn trường Cao đẳng Nghề tỉnh Tây Ninh
 • 14 26 thí sinh tại Đoàn Khối CQ và DN tỉnh Tây Ninh
 • 15 19 thí sinh tại ĐTN Quân sự tỉnh Tây Ninh
 • 16 11 thí sinh tại ĐTN Công ty CP Cao su Tây Ninh
 • 17 6 thí sinh tại ĐTN Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh
 • 18 4 thí sinh tại ĐTN Công ty CP Cao su Tân Biên
Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi
 • 1Lê Thanh Nguyên
 • 2Trần Võ Trúc Linh
 • 3Lê Thị Phương Trinh
 • 4Lê Thanh Nguyên
 • 5Tập Cận Bình
 • 6Vladimir Putin
 • 7RyanTerry
 • 8RyanTerry
 • 9Đinh Thị Ngọc Lành
 • 10Lê Thanh Nguyên
 • 11RyanTerry
 • 12Barack Obama
 • 13RyanTerry
 • 14Trần Thị Khánh Hòa
 • 15Hồ Tiểu Bảo
 • 16Trần Thị Tuệ Mẫn
 • 17Lê Thanh Nguyên
 • 18RyanTerry
 • 19RyanTerry
 • 20Lê Thị Ly
 • 21Lê Hương Có
 • 22Lê Thanh Nguyên
 • 23Lê Hoài Nam
 • 24Lê Quan Khải
 • 25Lưu Thành Của
 • 26Lê Thanh Nguyên
 • 27Trần Võ Thảo Linh
 • 28Đặng Trung Tín
 • 29Lê Quan Lộc
 • 30Võ Kim Ngân
Xem thêm