banner
Kỳ 2 - Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về An toàn giao thông trên mạng internet năm 2021
bắt đầu

07h30

01/12/2021

kết thúc

23h59

02/12/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

13490
Lượt đăng kí
 • 1 3,700 thí sinh tại ĐTN thành phố Tây Ninh
 • 2 1,965 thí sinh tại ĐTN huyện Gò Dầu
 • 3 1,518 thí sinh tại ĐTN thị xã Hòa Thành
 • 4 1,361 thí sinh tại ĐTN huyện Tân Châu
 • 5 1,295 thí sinh tại ĐTN huyện Bến Cầu
 • 6 1,252 thí sinh tại ĐTN huyện Dương Minh Châu
 • 7 1,247 thí sinh tại ĐTN huyện Tân Biên
 • 8 688 thí sinh tại ĐTN huyện Châu Thành
 • 9 360 thí sinh tại Đoàn trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Tây Ninh
 • 10 60 thí sinh tại ĐTN thị xã Trảng Bàng
Xem thêm
16534
Lượt dự thi
 • 1 4,397 thí sinh tại ĐTN thành phố Tây Ninh
 • 2 2,231 thí sinh tại ĐTN huyện Gò Dầu
 • 3 1,870 thí sinh tại ĐTN thị xã Hòa Thành
 • 4 1,831 thí sinh tại ĐTN huyện Bến Cầu
 • 5 1,683 thí sinh tại ĐTN huyện Dương Minh Châu
 • 6 1,553 thí sinh tại ĐTN huyện Tân Châu
 • 7 1,450 thí sinh tại ĐTN huyện Tân Biên
 • 8 851 thí sinh tại ĐTN huyện Châu Thành
 • 9 420 thí sinh tại Đoàn trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Tây Ninh
 • 10 72 thí sinh tại ĐTN thị xã Trảng Bàng
Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi
 • 1Lê Thanh Nguyên
 • 2Trần Võ Trúc Linh
 • 3Lê Thị Phương Trinh
 • 4Lê Thanh Nguyên
 • 5Tập Cận Bình
 • 6Vladimir Putin
 • 7RyanTerry
 • 8RyanTerry
 • 9Đinh Thị Ngọc Lành
 • 10Lê Thanh Nguyên
Xem thêm
21033