banner
[KỲ 1] CUỘC THI TRẮC NGHIỆM TÌM HIỂU CÁC KẾT LUẬN, QUY ĐỊNH CỦA HN LẦN THỨ 4, BCH TW ĐẢNG KHÓA XIII
bắt đầu

09h00

23/05/2022

kết thúc

17h00

01/06/2022

cuộc thi sẽ kết thúc trong

28315