My Aloha
KV Khối: Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp
Thí sinh tham gia phải hoàn thành gói trắc nghiệm bao gồm 20 câu hỏi trong thười gian 05 phút. Mỗi câu đúng sẽ được 01 điểm.
bắt đầu

08h00

10/04/2021

kết thúc

23h50

11/04/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

32 thí sinh đăng ký
30 thí sinh đã thi
  • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
32

Lượt đăng ký

30

Lượt thi

Đăng ký nhanh: