My Aloha
KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM NGHỀ NHIẾP ẢNH
Thời gian làm bài trong 20 phút có 40 câu hỏi - mỗi câu sẽ có 1 đáp án đúng nhất - Hs cố gắng tự làm không xem tài liệu
bắt đầu

03h13

09/06/2021

kết thúc

03h13

16/06/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

89 lượt đăng ký
80 lượt dự thi
  • 1
    Trần Hoàng Mai Khuê
  • 2
    Nguyễn Trần Tâm Hạnh
  • 3
    Đức Phát

Tin tức

thống kê
89

Lượt đăng ký

80

Lượt thi

Đăng ký nhanh: