My Aloha
Kiểm tra thường xuyên môn GDCD lớp 10-THPT
Cuộc thi diễn ra trong 07 ngày. Mỗi học sinh chỉ được chon 1 đáp án đúng
bắt đầu

07h41

06/09/2021

kết thúc

07h41

12/09/2021

cuộc thi sẽ bắt đầu trong

222 lượt đăng ký
 • 1
  93 thí sinh tại Lớp 10-THPT Nguyễn Huệ, Bình Long, Bình Phước
 • 2
  64 thí sinh tại Lớp 11-THPT Nguyễn Huệ, Bình Long, Bình Phước
 • 3
  32 thí sinh tại Lớp 12-THPT Nguyễn Huệ, Bình Long, Bình Phước
 • 4
  15 thí sinh tại Học sinh
 • 5
  3 thí sinh tại Lớp 10- THPT
 • 6
  2 thí sinh tại Lớp 12- THPT
 • 7
  1 thí sinh tại Sinh viên
 • 8
  1 thí sinh tại Đơn vị khác
 • 9
  1 thí sinh tại Giáo viên
 • 10
  1 thí sinh tại Lớp 11-THPT
 • Xem thêm
244 lượt dự thi
 • 1
  105 thí sinh tại Lớp 10-THPT Nguyễn Huệ, Bình Long, Bình Phước
 • 2
  71 thí sinh tại Lớp 11-THPT Nguyễn Huệ, Bình Long, Bình Phước
 • 3
  33 thí sinh tại Lớp 12-THPT Nguyễn Huệ, Bình Long, Bình Phước
 • 4
  16 thí sinh tại Học sinh
 • 5
  3 thí sinh tại Lớp 10- THPT
 • 6
  2 thí sinh tại Lớp 12- THPT
 • 7
  1 thí sinh tại Sinh viên
 • 8
  1 thí sinh tại Đơn vị khác
 • 9
  1 thí sinh tại Lớp 11-THPT
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
222

Lượt đăng ký

244

Lượt thi

Đăng ký nhanh: