My Aloha
KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN MÔN DƯỢC LIỆU_2_D4
Sau khi đăng nhập SV phải chỉnh sửa lại Họ và tên (viết có dấu, ví dụ Trần Văn Hải)
bắt đầu

08h00

01/07/2020

kết thúc

11h30

01/07/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

42 thí sinh đăng ký
  • Chưa có thí sinh đăng ký
42 thí sinh đã thi
  • Chưa có thí sinh thi
  • Chưa có kết quả thi
thống kê
42

Lượt đăng ký

42

Lượt thi

Đăng ký nhanh: