My Aloha
KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN CHỦ ĐỀ VÙNG KINH TẾ
Cuộc thi diễn ra ngày 17.4.2021 dành cho lớp 12C10,11,12 LQĐ-LBT
bắt đầu

00h12

17/04/2021

kết thúc

23h15

18/04/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

117 thí sinh đăng ký
103 thí sinh đã thi
  • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
117

Lượt đăng ký

103

Lượt thi

Đăng ký nhanh: