My Aloha
KIỂM TRA THỬ MÔN DƯỢC LIỆU D3
Lớp Dược 3
bắt đầu

09h00

21/04/2020

kết thúc

22h00

21/04/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

32 thí sinh đăng ký
  • Chưa có thí sinh đăng ký
32 thí sinh đã thi
  • Chưa có thí sinh thi
  • Chưa có kết quả thi
thống kê
32

Lượt đăng ký

32

Lượt thi

Đăng ký nhanh: