My Aloha
KIỂM TRA SINH HỌC 9 (Quần thể, Quần xã)
bắt đầu

19h00

14/04/2021

kết thúc

23h00

15/04/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

88 thí sinh đăng ký
 • 1
  38 thí sinh tại LỚP 9/3
 • 2
  28 thí sinh tại LỚP 9/1
 • 3
  22 thí sinh tại LỚP 9/2
82 thí sinh đã thi
 • 1
  38 thí sinh tại LỚP 9/3
 • 2
  23 thí sinh tại LỚP 9/1
 • 3
  21 thí sinh tại LỚP 9/2
 • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
88

Lượt đăng ký

82

Lượt thi

Đăng ký nhanh: