My Aloha
KIỂM TRA SINH HỌC 8 VTT
Bài kiểm tra Sinh học nội dung Bài 41,42 Thời gian 10 phút Học Sinh chỉ được làm bài 1 lần và phải đăng ký đúng họ tên
bắt đầu

18h00

28/02/2021

kết thúc

22h00

15/04/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

108 thí sinh đăng ký
 • 1
  42 thí sinh tại Lớp 8/9
 • 2
  35 thí sinh tại Lớp 8/4
 • 3
  31 thí sinh tại Lớp 8/1
107 thí sinh đã thi
 • 1
  43 thí sinh tại Lớp 8/9
 • 2
  35 thí sinh tại Lớp 8/4
 • 3
  29 thí sinh tại Lớp 8/1
 • 1
  Bảo Khang Trương Nguyễn
  Lớp 8/1

Tin tức

thống kê
108

Lượt đăng ký

107

Lượt thi

Đăng ký nhanh: