My Aloha
KIỂM TRA RÈN LUYỆN ĐỘI VIÊN KHỐI 3 ĐỢT 2
Chúc các em làm bài thật tốt đạt kết quả cao
bắt đầu

00h00

19/01/2021

kết thúc

00h00

31/01/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

155 thí sinh đăng ký
 • 1
  35 thí sinh tại 3C
 • 2
  32 thí sinh tại 3E
 • 3
  27 thí sinh tại 3B
 • 4
  17 thí sinh tại 3D
 • 5
  16 thí sinh tại 3G
 • 6
  15 thí sinh tại 3H
 • 7
  13 thí sinh tại 3A
 • Xem thêm
259 thí sinh đã thi
 • 1
  62 thí sinh tại 3C
 • 2
  56 thí sinh tại 3E
 • 3
  45 thí sinh tại 3B
 • 4
  30 thí sinh tại 3D
 • 5
  24 thí sinh tại 3H
 • 6
  23 thí sinh tại 3G
 • 7
  19 thí sinh tại 3A
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
155

Lượt đăng ký

259

Lượt thi

Đăng ký nhanh: