My Aloha
Kiểm tra rèn luyện Đội viên Khối 3
Cuộc thi giúp các em ôn lại nôn dung đã được rèn luyện trong quá trình hoạt động
bắt đầu

00h00

17/11/2020

kết thúc

00h00

17/12/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

1 thí sinh đăng ký
  • 1
    1 thí sinh tại 3A
1 thí sinh đã thi
  • 1
    1 thí sinh tại 3A
  • Chưa có kết quả thi
thống kê
1

Lượt đăng ký

1

Lượt thi

Đăng ký nhanh: