My Aloha
KIỂM TRA PHÁC ĐỒ BỆNH VIỆN THÁNG 3 NĂM 2021
bắt đầu

04h33

28/03/2021

kết thúc

04h33

30/04/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

171 thí sinh đăng ký
 • 1
  33 thí sinh tại Khoa Khám phụ khoa
 • 2
  16 thí sinh tại Khoa Sản A
 • 3
  16 thí sinh tại Khoa Chăm sóc trước sinh
 • 4
  11 thí sinh tại Khoa Sanh
 • 5
  10 thí sinh tại Khoa Kế hoạch gia đình
 • 6
  8 thí sinh tại Khoa Y, ĐHQG
 • 7
  8 thí sinh tại Khoa Phụ
 • 8
  8 thí sinh tại ĐH Y khoa PNT
 • 9
  7 thí sinh tại Khoa Cấp cứu chống độc
 • 10
  7 thí sinh tại Khoa Hiếm muộn
 • 11
  5 thí sinh tại Phòng Kế hoạch Tổng hợp
 • 12
  5 thí sinh tại Khoa Sản N1
 • 13
  5 thí sinh tại Khoa Sản M
 • 14
  4 thí sinh tại Khoa Hậu phẫu
 • 15
  4 thí sinh tại Khoa Sản H
 • 16
  4 thí sinh tại Khoa Ung bướu phụ khoa
 • 17
  4 thí sinh tại ĐHYD TP. HCM
 • 18
  4 thí sinh tại Khoa Nội soi
 • 19
  3 thí sinh tại Khoa Sản N2
 • 20
  3 thí sinh tại Khoa Y - Dược, ĐH Trà Vinh
 • Xem thêm
170 thí sinh đã thi
 • 1
  33 thí sinh tại Khoa Khám phụ khoa
 • 2
  16 thí sinh tại Khoa Chăm sóc trước sinh
 • 3
  16 thí sinh tại Khoa Sản A
 • 4
  11 thí sinh tại Khoa Sanh
 • 5
  9 thí sinh tại Khoa Kế hoạch gia đình
 • 6
  8 thí sinh tại Khoa Y, ĐHQG
 • 7
  8 thí sinh tại ĐH Y khoa PNT
 • 8
  7 thí sinh tại Khoa Cấp cứu chống độc
 • 9
  7 thí sinh tại Khoa Phụ
 • 10
  7 thí sinh tại Khoa Hiếm muộn
 • 11
  6 thí sinh tại Phòng Kế hoạch Tổng hợp
 • 12
  5 thí sinh tại Khoa Sản N1
 • 13
  5 thí sinh tại Khoa Sản M
 • 14
  4 thí sinh tại Khoa Hậu phẫu
 • 15
  4 thí sinh tại Khoa Sản H
 • 16
  4 thí sinh tại Khoa Ung bướu phụ khoa
 • 17
  4 thí sinh tại ĐHYD TP. HCM
 • 18
  4 thí sinh tại Khoa Nội soi
 • 19
  3 thí sinh tại Khoa Y - Dược, ĐH Trà Vinh
 • 20
  3 thí sinh tại Khoa Sản N2
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
171

Lượt đăng ký

170

Lượt thi

Đăng ký nhanh: