My Aloha
Kiểm tra ngày 22/07 Sảnh Sau
bắt đầu

20h00

22/07/2021

kết thúc

21h00

22/07/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

40 lượt đăng ký
  • 1
    40 thí sinh tại Sảnh Sau
40 lượt dự thi
  • 1
    40 thí sinh tại Sảnh Sau
  • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
40

Lượt đăng ký

40

Lượt thi

Đăng ký nhanh: