My Aloha
KIỂM TRA NĂNG LỰC ĐẦU VÀO - KHU VỰC 2
bắt đầu

00h00

28/05/2020

kết thúc

23h55

31/12/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

91 thí sinh đăng ký
  • Chưa có thí sinh đăng ký
79 thí sinh đã thi
  • Chưa có thí sinh thi
  • Chưa có kết quả thi
thống kê
91

Lượt đăng ký

79

Lượt thi

Đăng ký nhanh: