My Aloha
Kiểm tra môn Luật quốc tế
Bài trắc nghiệm để lấy điểm giữa kỳ môn LQT Dành cho sinh viên lớp DS44B và TM44B Mỗi sinh viên chỉ được làm 1 lần. Thời gian: 20 câu/20 phút
bắt đầu

09h30

30/06/2020

kết thúc

10h30

30/06/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

362 thí sinh đăng ký
 • 1
  68 thí sinh tại TM44B2
 • 2
  67 thí sinh tại TM44B3
 • 3
  66 thí sinh tại TM44B1
 • 4
  55 thí sinh tại DS44B2
 • 5
  51 thí sinh tại DS44B1
 • 6
  4 thí sinh tại KHÁC
 • Xem thêm
355 thí sinh đã thi
 • 1
  68 thí sinh tại TM44B2
 • 2
  65 thí sinh tại TM44B1
 • 3
  65 thí sinh tại TM44B3
 • 4
  55 thí sinh tại DS44B2
 • 5
  51 thí sinh tại DS44B1
 • 6
  3 thí sinh tại KHÁC
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi
thống kê
362

Lượt đăng ký

355

Lượt thi

Đăng ký nhanh: