My Aloha
KIÊM TRA LẦN 4 - VẬT LÝ 12 - QUANG ĐIỆN
ÔN TẬP LÝ THUYẾT HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN
bắt đầu

19h00

29/03/2020

kết thúc

23h00

30/03/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

360 thí sinh đăng ký
 • 1
  44 thí sinh tại 12A2
 • 2
  44 thí sinh tại 12A4
 • 3
  42 thí sinh tại 12A6
 • 4
  41 thí sinh tại 12A1
 • 5
  40 thí sinh tại 12A5
 • 6
  39 thí sinh tại 12A7
 • 7
  37 thí sinh tại `12AB
 • 8
  37 thí sinh tại 12A3
 • 9
  34 thí sinh tại 12AD
 • 10
  1 thí sinh tại 12B3
 • 11
  1 thí sinh tại 12B2
Xem thêm
408 thí sinh đã thi
 • 1
  49 thí sinh tại 12A7
 • 2
  48 thí sinh tại 12A2
 • 3
  48 thí sinh tại 12A3
 • 4
  47 thí sinh tại 12A4
 • 5
  47 thí sinh tại 12A1
 • 6
  45 thí sinh tại 12A6
 • 7
  42 thí sinh tại 12A5
 • 8
  41 thí sinh tại 12AD
 • 9
  39 thí sinh tại `12AB
 • 10
  1 thí sinh tại 12B3
 • 11
  1 thí sinh tại 12B2
Xem thêm
xếp hạng thí sinh
 • 1
  Lê Đinh Thanh Huyền
  12A3
 • 2
  Hân Huỳnh
  12A2
 • 3
  Nguyễn Đoàn Bảo Ngọc
  12A2
 • 4
  Hồ Nguyễn Thành An
  12A4
 • 5
  Trần Thị Tâm Như
  12A2
 • 6
  Huỳnh Nguyễn Hương Giang
  12A7
 • 7
  THU NGO TRAN ANH
  12A7
 • 8
  Phương Trang
  12A5
 • 9
  Vong Doan Trang
  12A7
 • 10
  Nguyễn Xuân Hải
  12A5
 • 11
  Nguyễn Thị Thu Hoài
  12A1
 • 12
  HOANG NGUYEN HUY
  12A5
 • 13
  Lợi Võ
  12A2
 • 14
  Ngô Quang Huy
  12A6
 • 15
  Trần Hùng
  12A6
 • 16
  Đoàn Thị Thanh Huyền
  `12AB
 • 17
  Tô Thành Đạt
  12A2
 • 18
  Le Tham
  12A6
 • 19
  Nguyễn Xuân Bách
  12AD
 • 20
  Amyna
  12A2
Xem thêm
thống kê
360

Lượt đăng ký

408

Lượt thi

Đăng ký nhanh: