My Aloha
KIỂM TRA LẦN 4 - VẬT LÝ 11 - CHƯƠNG 5
ÔN TẬP KIẾN THỨC ĐÃ HỌC CHƯƠNG 5
bắt đầu

19h00

28/03/2020

kết thúc

00h00

29/03/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

121 thí sinh đăng ký
 • 1
  42 thí sinh tại 11A4
 • 2
  41 thí sinh tại 11AB
 • 3
  33 thí sinh tại 11AD
 • 4
  1 thí sinh tại 11A5
 • 5
  1 thí sinh tại 11B3
 • 6
  1 thí sinh tại 11A7
 • 7
  1 thí sinh tại 11A1
 • 8
  1 thí sinh tại 11A8
 • Xem thêm
122 thí sinh đã thi
 • 1
  43 thí sinh tại 11A4
 • 2
  42 thí sinh tại 11AB
 • 3
  32 thí sinh tại 11AD
 • 4
  1 thí sinh tại 11A5
 • 5
  1 thí sinh tại 11B3
 • 6
  1 thí sinh tại 11A7
 • 7
  1 thí sinh tại 11A1
 • 8
  1 thí sinh tại 11A8
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi
thống kê
121

Lượt đăng ký

122

Lượt thi

Đăng ký nhanh: