My Aloha
KIỂM TRA LẦN 1 - KHỐI 10 - VẬT LÝ
Cuộc thi nhằm mục đích ôn tập kiến thức cũ, tránh bỏ quên kiến thức trong thời gian nghỉ tránh dịch CORONA.
bắt đầu

18h00

21/02/2020

kết thúc

00h00

22/02/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

543 thí sinh đăng ký
 • 1
  50 thí sinh tại 10A8
 • 2
  48 thí sinh tại 10A2
 • 3
  46 thí sinh tại 10A10
 • 4
  43 thí sinh tại 10A9
 • 5
  42 thí sinh tại 10A3
 • 6
  42 thí sinh tại 10A6
 • 7
  41 thí sinh tại 10A4
 • 8
  41 thí sinh tại 10AD
 • 9
  40 thí sinh tại 10A5
 • 10
  40 thí sinh tại 10A7
 • 11
  39 thí sinh tại 10AB
 • 12
  36 thí sinh tại 10A1
 • 13
  35 thí sinh tại 10A11
Xem thêm
543 thí sinh đã thi
 • 1
  47 thí sinh tại 10A2
 • 2
  47 thí sinh tại 10A10
 • 3
  46 thí sinh tại 10A8
 • 4
  44 thí sinh tại 10A9
 • 5
  43 thí sinh tại 10A4
 • 6
  42 thí sinh tại 10A6
 • 7
  41 thí sinh tại 10A5
 • 8
  41 thí sinh tại 10A3
 • 9
  40 thí sinh tại 10AB
 • 10
  39 thí sinh tại 10A7
 • 11
  39 thí sinh tại 10AD
 • 12
  37 thí sinh tại 10A1
 • 13
  37 thí sinh tại 10A11
Xem thêm
xếp hạng thí sinh
 • 1
  Uông Nhật Nam
  10AD
 • 2
  Trần Phương Linh
  10A9
 • 3
  Trần Trường Giang
  10AD
 • 4
  Hương Vũ
  10A9
 • 5
  THO TRUONG HOANG
  10AB
 • 6
  Bạch Cử Cương
  10AB
 • 7
  Cao Thị Thùy Trang
  10A10
 • 8
  Trần Trung Tín
  10AB
 • 9
  Lê Thúy Hiền
  10AB
 • 10
  Lê Huy Đắc
  10A10
 • 11
  Trần Thị phương anh 10A9
  10A9
 • 12
  Lâm Hưng Nguyên
  10AB
 • 13
  Tuấn kiệt
  10A1
 • 14
  Hà Huy Chiến Thắng
  10A1
 • 15
  Lê Thị Thuỳ Linh
  10A9
 • 16
  Phạm Trần Thùy Trang
  10A9
 • 17
  Thái thị hà linh
  10AB
 • 18
  Hoàng Minh Phú
  10A3
 • 19
  Trần Văn Ba
  10A2
 • 20
  Nguyễn Thái Bình
  10AD
Xem thêm
thống kê
543

Lượt đăng ký

543

Lượt thi

Đăng ký nhanh: