My Aloha
Kiểm tra kỹ năng Microsoft Word
Kiểm tra đánh giá kỹ năng thực hành Microsoft Word. Đây là 1 trong những kỹ năng rất quan trọng khi đi làm. Bạn có biết mình đang ở mức độ nào ko?
bắt đầu

00h00

19/01/2019

kết thúc

10h00

14/02/2019

cuộc thi sẽ kết thúc trong

55 thí sinh đăng ký
  • Chưa có thí sinh đăng ký
82 thí sinh đã thi
  • Chưa có thí sinh thi
  • Chưa có kết quả thi
thống kê
55

Lượt đăng ký

82

Lượt thi

Đăng ký nhanh: