My Aloha
Kiểm tra kiến thức trường hợp đồng dạng thứ ba
Dùng để kiểm tra kiến thức học sinh đạt được ở bài Trường hợp đồng dang thứ ba.
bắt đầu

00h00

16/11/2020

kết thúc

00h00

30/11/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

0 thí sinh đăng ký
  • Chưa có thí sinh đăng ký
0 thí sinh đã thi
  • Chưa có thí sinh thi
  • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
0

Lượt đăng ký

0

Lượt thi

Đăng ký nhanh: