My Aloha
KIỂM TRA KIẾN THỨC TRÌNH DƯỢC VIÊN BOSTON PHARMA
Kiểm tra định kỳ tháng 06
bắt đầu

09h00

12/06/2021

kết thúc

15h00

12/06/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

174 lượt đăng ký
 • 1
  53 thí sinh tại Khu vực miền Bắc
 • 2
  43 thí sinh tại Khu vực Mekong
 • 3
  34 thí sinh tại Khu vực miền Trung
 • 4
  23 thí sinh tại Khu vực Hồ Chí Minh
 • 5
  21 thí sinh tại Khu vực Miền Đông
221 lượt dự thi
 • 1
  66 thí sinh tại Khu vực miền Bắc
 • 2
  55 thí sinh tại Khu vực Mekong
 • 3
  43 thí sinh tại Khu vực miền Trung
 • 4
  31 thí sinh tại Khu vực Hồ Chí Minh
 • 5
  26 thí sinh tại Khu vực Miền Đông
 • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
174

Lượt đăng ký

221

Lượt thi

Đăng ký nhanh: