My Aloha
Kiểm tra kiến thức tổng quát MCT
Thí sinh chọn 1 đáp án đúng nhất
bắt đầu

00h00

24/07/2021

kết thúc

23h00

24/07/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

20 lượt đăng ký
16 lượt dự thi
  • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
20

Lượt đăng ký

16

Lượt thi

Đăng ký nhanh: