My Aloha
KIỂM TRA KIẾN THỨC SẢN PHẨM CÙNG BOSTON PHARMA
Dành cho các bạn trình dược viên mới đã tham gia training
bắt đầu

14h00

03/12/2020

kết thúc

17h00

07/12/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

65 thí sinh đăng ký
 • 1
  24 thí sinh tại Khu vực Hồ Chí Minh và Miền Đông
 • 2
  22 thí sinh tại Khu vực miền Trung
 • 3
  13 thí sinh tại Khu vực miền Bắc
 • 4
  2 thí sinh tại Khu vực Mekong
 • 5
  1 thí sinh tại Khu vực Hồ Chí Minh
80 thí sinh đã thi
 • 1
  36 thí sinh tại Khu vực miền Trung
 • 2
  23 thí sinh tại Khu vực miền Bắc
 • 3
  17 thí sinh tại Khu vực Hồ Chí Minh và Miền Đông
 • 4
  2 thí sinh tại Khu vực Hồ Chí Minh
 • 5
  2 thí sinh tại Khu vực Mekong
 • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
65

Lượt đăng ký

80

Lượt thi

Đăng ký nhanh: