My Aloha
Kiểm tra kiến thức Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội
Bao gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm. Mỗi câu hỏi chỉ có 1 đáp án đúng
bắt đầu

20h00

23/07/2021

kết thúc

23h59

25/07/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

23 lượt đăng ký
19 lượt dự thi
  • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
23

Lượt đăng ký

19

Lượt thi

Đăng ký nhanh: