My Aloha

Đơn vị tài trợ

Số lượng thí sinh đăng ký

 • 1
  46 thí sinh tại LỚP 68
 • 2
  5 thí sinh tại LỚP 69
 • 3
  2 thí sinh tại 612
 • 4
  2 thí sinh tại LỚP 66
 • 5
  2 thí sinh tại LỚP 61
 • 6
  1 thí sinh tại LỚP 64
 • 7
  1 thí sinh tại LỚP 67
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Số lượt thí sinh đã thi

 • 1
  47 lượt thi tại LỚP 68
 • 2
  24 lượt thi tại LỚP 69
 • 3
  9 lượt thi tại 612
 • 4
  5 lượt thi tại LỚP 61
 • 5
  4 lượt thi tại LỚP 64
 • 6
  3 lượt thi tại LỚP 66
 • 7
  1 lượt thi tại LỚP 67
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Xếp hạng thí sinh

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Xem thêm
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Xem thêm

Thống kê tổng

 • 59
  Tổng lượt đăng ký
 • 93
  Tổng lượt thi

Thông tin liên hệ

Phạm Việt Thành

Địa chỉ:
Tel: 0834305060
Email: thanhprofile@yahoo.com.vn

Thông tin cơ bản:

Mật khẩu:

Hoặc Đăng ký nhanh thông qua: