My Aloha
Kiểm tra kiến thức hội thao chính trị trong LLVT TP Thủ Đức 2021
Chọn một đáp án đúng
bắt đầu

09h21

14/04/2021

kết thúc

09h21

13/05/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

23 thí sinh đăng ký
130 thí sinh đã thi
  • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
23

Lượt đăng ký

130

Lượt thi

Đăng ký nhanh: