My Aloha
KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HKII DÀNH CHO HỌC SINH KHỐI 11
bắt đầu

20h00

23/05/2020

kết thúc

20h10

23/05/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

742 thí sinh đăng ký
 • 1
  79 thí sinh tại 11A14
 • 2
  60 thí sinh tại 11A10
 • 3
  56 thí sinh tại 11A5
 • 4
  55 thí sinh tại 11A1
 • 5
  53 thí sinh tại 11A8
 • 6
  52 thí sinh tại 11A11
 • 7
  52 thí sinh tại 11A9
 • 8
  50 thí sinh tại 11A12
 • 9
  50 thí sinh tại 11A4
 • 10
  49 thí sinh tại 11A7
 • 11
  49 thí sinh tại 11A13
 • 12
  47 thí sinh tại 11A2
 • 13
  46 thí sinh tại 11A3
 • 14
  44 thí sinh tại 11A6
 • Xem thêm
4,000 thí sinh đã thi
 • 1
  415 thí sinh tại 11A14
 • 2
  303 thí sinh tại 11A4
 • 3
  299 thí sinh tại 11A5
 • 4
  295 thí sinh tại 11A10
 • 5
  293 thí sinh tại 11A13
 • 6
  290 thí sinh tại 11A11
 • 7
  285 thí sinh tại 11A9
 • 8
  274 thí sinh tại 11A7
 • 9
  273 thí sinh tại 11A12
 • 10
  272 thí sinh tại 11A6
 • 11
  270 thí sinh tại 11A3
 • 12
  262 thí sinh tại 11A2
 • 13
  256 thí sinh tại 11A1
 • 14
  213 thí sinh tại 11A8
 • Xem thêm
 • 1
  Lương Nguyễn Thiên Kim
  11A13
 • 2
  Lương Kim Chi
  11A14
 • 3
  Duyen Nguyen
  11A13
 • 4
  Đường Trọng Khang
  11A12
 • 5
  Phạm Phương Vy
  11A14
 • 6
  Tuấn Kiệt Nguyễn
  11A13
 • 7
  Dự Trương
  11A13
 • 8
  Cong Doan Truong
  11A13
 • 9
  Vinh Trương công
  11A13
 • 10
  Đặng Sĩ Hùng
  11A14
 • 11
  Võ Thị Thanh Trúc
  11A13
 • 12
  ngọc diệp
  11A14
 • 13
  Hằng
  11A4
 • 14
  Nguyễn Ngọc Lan Hương
  11A14
 • 15
  An Nguyễn Thị Thúy
  11A14
 • 16
  Trần Nguyễn Thanh Vy
  11A13
 • 17
  Lai Hồ Kim Ngân
  11A14
 • 18
  Lan Nhi
  11A14
 • 19
  Phan Nguyễn Như Ý
  11A3
 • 20
  Cao Thị Mai Thuỳ
  11A14
 • Xem thêm
thống kê
742

Lượt đăng ký

4,000

Lượt thi

Đăng ký nhanh: