My Aloha
KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HKII DÀNH CHO HỌC SINH KHỐI 10
bắt đầu

20h00

23/05/2020

kết thúc

20h10

23/05/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

799 thí sinh đăng ký
 • 1
  76 thí sinh tại 10A2
 • 2
  73 thí sinh tại 10A5
 • 3
  67 thí sinh tại 10A11
 • 4
  65 thí sinh tại 10A9
 • 5
  59 thí sinh tại 10A7
 • 6
  59 thí sinh tại 10A13
 • 7
  58 thí sinh tại 10A1
 • 8
  57 thí sinh tại 10A3
 • 9
  54 thí sinh tại 10A6
 • 10
  53 thí sinh tại 10A10
 • 11
  53 thí sinh tại 10A4
 • 12
  51 thí sinh tại 10A8
 • 13
  49 thí sinh tại 10A12
 • 14
  25 thí sinh tại 10D
 • Xem thêm
4,574 thí sinh đã thi
 • 1
  510 thí sinh tại 10A2
 • 2
  424 thí sinh tại 10A11
 • 3
  403 thí sinh tại 10A5
 • 4
  382 thí sinh tại 10A6
 • 5
  352 thí sinh tại 10A3
 • 6
  319 thí sinh tại 10A8
 • 7
  317 thí sinh tại 10A9
 • 8
  316 thí sinh tại 10A4
 • 9
  305 thí sinh tại 10A12
 • 10
  302 thí sinh tại 10A7
 • 11
  300 thí sinh tại 10A1
 • 12
  297 thí sinh tại 10A10
 • 13
  285 thí sinh tại 10A13
 • 14
  62 thí sinh tại 10D
 • Xem thêm
 • 1
  Truong Thach
  10A3
 • 2
  Di châu
  10A12
 • 3
  Chu Anh Đức
  10A6
 • 4
  good
  10A2
 • 5
  PHẠM HOÀI VÂN KHANH
  10A12
 • 6
  NGUYỄN KHẮC HOÀNG THÁM
  10A7
 • 7
  Thạch Thuận Thiên
  10A10
 • 8
  Minh Quang
  10A8
 • 9
  Vũ Hoàng
  10A8
 • 10
  Quỳnh Như
  10A3
 • 11
  Nguyễn Thanh Thảo
  10A9
 • 12
  Nguyen Dong
  10D
 • 13
  Trần Thị Hồng Nhung
  10A6
 • 14
  Thanh Hằng
  10A11
 • 15
  Đô Thành
  10A9
 • 16
  Bích Trâm
  10A8
 • 17
  Nguyễn Phan Hồng Thi
  10A8
 • 18
  Hà Nguyễn Thanh
  10A8
 • 19
  Nguyen Nhut Phi
  10A9
 • 20
  Xuân Nghi Nguyễn
  10A2
 • Xem thêm
thống kê
799

Lượt đăng ký

4,574

Lượt thi

Đăng ký nhanh: