My Aloha
KIỂM TRA GIỮA KỲ MÔN CNBDSC Ô TÔ
SV chỉ chọn 1 đáp án đúng nhất
bắt đầu

09h00

16/06/2021

kết thúc

09h10

16/06/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

123 lượt đăng ký
122 lượt dự thi
 • 1
  Dương Tử Kiện
 • 2
  Hiếu Nguyễn Văn
 • 3
  Lý Thanh Long
 • 4
  Thái Trần Vĩnh
 • 5
  Nguyễn Thiên Cát
 • 6
  Kiên Nguyễn Thanh
 • 7
  Minh Trần Nhựt
 • 8
  Đoàn Bá Minh
 • 9
  Tài Nguyễn Thành
 • 10
  Gia Bảo
 • 11
  Lê Anh Khoa
 • 12
  Lê Trí Hòa
 • 13
  Thi Nguyễn Chánh
 • 14
  Đức Huỳnh Tấn
 • 15
  Ý Bùi Dương Đạt
 • 16
  Bảo Phan Hoàng Chí
 • 17
  NGUYỄN NGỌC TRƯỜNG
 • 18
  Khánh Trần Minh
 • 19
  Hưng Phạm Quang
 • 20
  Trí Nguyễn Trộng
 • Xem thêm

Tin tức

thống kê
123

Lượt đăng ký

122

Lượt thi

Đăng ký nhanh: