My Aloha
KIỂM TRA ĐỊNH KỲ MÔN DƯỢC LIỆU_1_D3
Sau khi đăng nhập SV phải chỉnh sửa lại Họ và tên (viết có dấu, ví dụ Trần Văn Hải)
bắt đầu

08h00

24/04/2020

kết thúc

22h00

24/04/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

38 thí sinh đăng ký
  • Chưa có thí sinh đăng ký
38 thí sinh đã thi
  • Chưa có thí sinh thi
  • Chưa có kết quả thi
thống kê
38

Lượt đăng ký

38

Lượt thi

Đăng ký nhanh: