My Aloha
KIỂM TRA CHƯƠNG TRÌNH SINH NHẬT HỆ THỐNG NĂM 2021
Anh/ chị hãy chọn câu trả lời đầy đủ và đúng nhất trong thời gian 120 giây!
bắt đầu

04h45

15/04/2021

kết thúc

04h45

18/04/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

46 thí sinh đăng ký
 • 1
  10 thí sinh tại Kế toán
 • 2
  10 thí sinh tại Thực phẩm
 • 3
  9 thí sinh tại Thu ngân
 • 4
  7 thí sinh tại Văn Phòng
 • 5
  7 thí sinh tại Bảo vệ
 • 6
  2 thí sinh tại Kho
 • Xem thêm
148 thí sinh đã thi
 • 1
  48 thí sinh tại Kế toán
 • 2
  41 thí sinh tại Thu ngân
 • 3
  35 thí sinh tại Thực phẩm
 • 4
  9 thí sinh tại Văn Phòng
 • 5
  9 thí sinh tại Bảo vệ
 • 6
  4 thí sinh tại Kho
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
46

Lượt đăng ký

148

Lượt thi

Đăng ký nhanh: