My Aloha
KIỂM TRA CHƯƠNG TRÌNH RÈN LUYỆN ĐỘI VIÊN LỚP 5
Đánh giá hoạt động công tác Đội của các em học sinh và trao giấy chứng nhận hoàn thành rèn luyện Đội viên
bắt đầu

00h00

08/01/2021

kết thúc

00h00

08/02/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

0 thí sinh đăng ký
  • Chưa có thí sinh đăng ký
0 thí sinh đã thi
  • Chưa có thí sinh thi
  • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
0

Lượt đăng ký

0

Lượt thi

Đăng ký nhanh: