My Aloha
KIỂM TRA CHƯƠNG TRÌNH RÈN LUYỆN ĐỘI VIÊN KHỐI 4
Cuộc thi mang lại cho các em học sinh nhiều kiến thức mới
bắt đầu

00h00

08/01/2021

kết thúc

00h00

08/02/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

80 thí sinh đăng ký
 • 1
  36 thí sinh tại 4A
 • 2
  18 thí sinh tại 4E
 • 3
  10 thí sinh tại 4G
 • 4
  8 thí sinh tại 4B
 • 5
  4 thí sinh tại 4D
 • 6
  4 thí sinh tại 4C
 • Xem thêm
126 thí sinh đã thi
 • 1
  59 thí sinh tại 4A
 • 2
  26 thí sinh tại 4E
 • 3
  15 thí sinh tại 4G
 • 4
  12 thí sinh tại 4B
 • 5
  8 thí sinh tại 4C
 • 6
  6 thí sinh tại 4D
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
80

Lượt đăng ký

126

Lượt thi

Đăng ký nhanh: