My Aloha
KIỂM TRA CHƯƠNG TRÌNH RÈN LUYỆN ĐỘI VIÊN
bắt đầu

02h39

11/04/2021

kết thúc

23h59

17/04/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

284 thí sinh đăng ký
 • 1
  31 thí sinh tại 6A2
 • 2
  30 thí sinh tại 8A2
 • 3
  30 thí sinh tại 9A3
 • 4
  26 thí sinh tại 6A1
 • 5
  24 thí sinh tại 9A2
 • 6
  24 thí sinh tại 6A3
 • 7
  23 thí sinh tại 6A4
 • 8
  23 thí sinh tại 8A4
 • 9
  21 thí sinh tại 7A4
 • 10
  15 thí sinh tại 8A1
 • 11
  14 thí sinh tại 7A3
 • 12
  11 thí sinh tại 7A2
 • 13
  6 thí sinh tại 9A1
 • 14
  5 thí sinh tại 7A1
 • 15
  1 thí sinh tại 8A3
 • Xem thêm
350 thí sinh đã thi
 • 1
  44 thí sinh tại 6A2
 • 2
  37 thí sinh tại 9A3
 • 3
  35 thí sinh tại 8A2
 • 4
  34 thí sinh tại 6A4
 • 5
  33 thí sinh tại 6A3
 • 6
  30 thí sinh tại 7A4
 • 7
  28 thí sinh tại 6A1
 • 8
  26 thí sinh tại 8A4
 • 9
  24 thí sinh tại 9A2
 • 10
  18 thí sinh tại 7A3
 • 11
  16 thí sinh tại 8A1
 • 12
  14 thí sinh tại 7A2
 • 13
  6 thí sinh tại 9A1
 • 14
  5 thí sinh tại 7A1
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
284

Lượt đăng ký

350

Lượt thi

Đăng ký nhanh: