My Aloha
Kiểm tra 45 phut kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm
bắt đầu

17h00

21/05/2020

kết thúc

21h30

30/05/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

0 thí sinh đăng ký
  • Chưa có thí sinh đăng ký
0 thí sinh đã thi
  • Chưa có thí sinh thi
  • Chưa có kết quả thi
thống kê
0

Lượt đăng ký

0

Lượt thi

Đăng ký nhanh: